Zarejestruj się

  • Będąc Mieszkańcem Osiedla lub Członkiem Stowarzyszenia możesz zarejestrować tu swoje konto.
  • Każde nowe konto wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • Wszystkie podane tu dane widoczne są tylko dla Zarządu.
  • Na podany adres email będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące osiedla (nie będzie tego dużo).
  • Telefon wykorzystany będzie wyłącznie w razie konieczności.