Polityka prywatności

Informacja ogólna

Ochronę danych osobowych traktujemy w Stowarzyszeniu Mieszkańców Osiedla Park Dworski bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Park Dworski ul. Wałuszewska 26Q, 03-005 Warszawa, NIP 5242945899, REGON 522599553, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000981755, zwane dalej „Stowarzyszeniem”

Oznacza to, że Stowarzyszenie decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• przez formularz zgłoszeniowy na stronie (tylko w konkretnym celu)
• przez adres email: 
• listownie na adres: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Park Dworski ul. Wałuszewska 26Q, 03-005 Warszawa

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Żeby prowadzić naszą działalność przetwarzamy dane osobowe. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres email, telefon). Co do zasady, większość danych podajesz nam sam np. w trakcie kontaktu z nami. To, jakie dane osobowe przetwarzamy, zależy od łączącej nas relacji (np.: członek, obserwator, współwłaściciel działki drogowej, klient, użytkownik serwisu internetowego, partner). Gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego lub aplikacji przetwarzamy dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym i koncie, dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie lub aplikacji (np. interakcji z treściami itp.) oraz dane dotyczące Twojego urządzenia (tj. adres IP, dane zebrane z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii, dane dotyczące przeglądarki, ID).

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię ze Stowarzyszeniem. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące celów, w jakich najczęściej przetwarzamy dane osobowe. Jeżeli poniżej nie znajdujesz opisu, który pasuje do łączącej nas relacji, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami.  Może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Cele przetwarzania:Podstawy prawne:
Świadczenia usług w ramach naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych  Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Administrowanie infrastrukturą oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz świadczonych usługNasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury oraz usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ułatwienie korzystania, prowadzenie statystyk oraz poprawianie i rozwój naszych usług, w tym serwisów i aplikacjiNasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowywaniu, poprawieniu i rozwoju naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Świadczenie usług lub dostarczanie dopasowanych treści marketingowych w ramach których wykorzystane są szczególne kategorie danych.Twoja wyraźna zgoda (9 ust. 2 lit. a RODO)
Pokazanie Ci w wyszukiwarce lub w aplikacji obiektów, które znajdują się najbliżej Twojej lokalizacjiNasz prawnie uzasadniony interes w ułatwieniu Ci znalezieniu obiektu, gdy wyrazisz zgodę na dostęp do danych o lokalizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przeprowadzenie konkursu lub loterii, w tym wyłonienie zwycięzcy, przekazanie nagród, publikacja danych osobowych zwycięzcyNasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji konkursu lub loterii (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Prowadzenie naszych stron w social mediachNasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu Stowarzyszenia oraz prowadzeniu statystyk dot. korzystania ze stron (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Prowadzenie marketinguNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu Stowarzyszenia
Wyświetlania Ci reklam lub ofert, które mogą być dopasowane do Twoich zainteresowań, aktywności w serwisach i aplikacjach lub lokalizacjiNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci reklam i ofert, którem mogą być dopasowane, z uwagi na łączącą nas umowę, prowadzoną współpracę lub Twoją zgodą na użycie plików cookies i podobnych technologii lub informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych
Dostarczanie Ci treści marketingowych, które mogą być dopasowane, za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (np. email, SMS/MMS, telefon) dotyczących naszej działalnościNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji  
Realizacja umowy i prowadzenie współpracy z kontrahentami, klientami i partneramiNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Obsługa zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi, poprawa jakości świadczonej obsługiNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg oraz zapewnieniu najwyższej jakości obsługi Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, z którą się do nas zwracasz stanowi żądanie realizacji praw przysługujących na gruncie RODO)
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowychObowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Dochodzenie, ustalenie i obrony przed roszczeniamiNasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? powyżej. Usuniemy je, gdy przestaną być potrzebne w ww. celach. Twoje dane przechowujemy, w szczególności:

 • w celu realizacji umowy i świadczenia usług do czasu wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, ale w określonych przez prawo sytuacjach może być krótszy albo dłuższy;
 • gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki, w szczególności obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przetwarzać dane niezbędne dla realizacji tych obowiązków przez okres wymagany przez prawo;
 • gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kontaktu ze Stowarzyszeniem i współpracy z nim. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług lub podjęcia innych działań. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne,  przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom oferującym dodatkowe usługi wobec usług jakie Ci świadczymy, operatorom płatności, podmiotom wspierającym nas w windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych członków i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania od nas informacji o ich przetwarzaniu, a także otrzymania od nas kopii Twoich danych;

zaktualizowania Twoich danych osobowych ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuację;

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu;

przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy, przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Możesz także zażądać, żebyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach:

 • jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania;
 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo.

Żeby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Twoje żądanie zrealizujemy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o wydłużeniu realizacji żądania, jak i o jego przyczynach. Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy odmówić podjęcia działań.

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, czyli inaczej „ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, laptopie, smartfonie), gdy przeglądasz Internet.

Przy ponownym odwiedzeniu naszego serwisu przeglądarka wysyła plik cookie z powrotem do serwisu (a dokładniej, do jego serwera) i w ten sposób możemy np. rozpoznać kiedy użytkownik ponownie nas odwiedza.

Pliki cookies mają swój okres ważności po upływie którego stają się nieaktywne. W naszych serwisach i aplikacjach wykorzystujemy także inne podobne technologie takie jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons. Łącznie te technologie będziemy dalej nazywać cookie.

Z wykorzystaniem plików cookies możemy pozyskiwać i przetwarzać w szczególności informacje dot. przeglądarki i jej wersji, systemu operacyjnego, URL poprzednio odwiedzanej strony, adresu IP, czasu żądania serwera, ID użytkownika, języka, wyszukiwania w serwisie, produktów dodanych do koszyka, danych dot. uwierzytelniania, danych dot. odtwarzanych treści i innych aktywności w serwisie lub aplikacji. Identyfikator użytkownika łączymy z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. adres email, numer telefonu).

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania serwisów i aplikacji oraz korzystania z ich zasobów, zwiększają ich wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie plików cookies – zmień ustawienia przeglądarki, lub opuść naszą witrynę.

Czy wykorzystujemy pliki cookies podmiotów zewnętrznych?

Tak, gdy korzystasz z naszych serwisów lub aplikacji możesz otrzymywać cookies pochodzące od zewnętrznych podmiotów z którymi współpracujemy. Z tych cookies korzystamy głównie w celach analitycznych.

Z wykorzystaniem tych plików zbierane są informacje np. o tym że odwiedziłeś nasze serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych serwisach. Pozwalają one nam analizować sposób użytkowania witryny.

Jak zarządzać plikami cookies?

Pliki cookies poza plikami niezbędnymi do funkcjonowania strony są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możesz wyłączyć, usunąć już zapisane pliki cookies lub zmodyfikować możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Pamiętaj, że zmiana ustawień przeglądarki polegająca na wyłączeniu lub ograniczeniu możliwości zapisywania cookies, może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisów lub aplikacji.

W pasku menu każdej przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” znajdziesz informacje o tym jak zarządzać ustawieniami plików cookies.

Zmiana Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

Zgoda RODO

Korzystając z naszej strony oświadczasz, że zostałeś poinformowany i zgadzasz się z tym, że:

Administratorem danych osobowych podanych na niniejszej stronie internetowej (zwanym dalej Administratorem) i jednocześnie Inspektorem ochrony tych danych (zwanym dalej Inspektorem) jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Park Dworski z siedzibą ul. Wałuszewska 26Q, 03-005 Warszawa, NIP 5242945899, REGON 522599553, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000981755 – , z którym mogę się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji kontaktu, ze mną w sprawach dotyczących społeczności osiedla Park Dworski i działalności Stowarzyszenia, w szczególności w celu realizacji jego celów statutowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji ww. celów. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację kontaktu ze mną w formie telefonicznej i elektronicznej. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat po cofnięciu zgody. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administrator przy realizowaniu ww. celów korzysta z usług innych podmiotów, którym może przekazywać wybrane dane na potrzeby ich prawidłowej realizacji.

Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Moje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).