Informacje o opłatach

Szanowni sąsiedzi,

Przypominamy, że od 01.12.2022r. Współwłaściciele powinni wnosić opłaty za zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną w kwocie 160,00 złotych miesięcznie za jeden lokal (jeden segment), natomiast Członkowie Stowarzyszenia powinni wnosić składkę członkowską w kwocie 50,00 złotych miesięcznie za jednego Członka Stowarzyszenia.

Wyżej wymienione opłaty należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca

na rachunek bankowy w PKO BP nr 80 1020 1097 0000 7302 0834 0210

W celu poprawnej weryfikacji Państwa wpłat w tytule przelewu prosimy wpisać numer budynku i lokalu oraz imiona i nazwiska płatników składek członkowskich (np. 26Z/8 lub 26X/8/2 Adam Kowalski, Aneta Iksińska).

Jednocześnie wyjaśniamy, iż składki członkowskie, wpłacone przez Członków Stowarzyszenia, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną, będą zaliczane na poczet opłat za zarządzanie zgodnie z poniższymi przykładami:

Lokal zamieszkujeSkładka członkowska (50zł/m-c za os.)Do zapłaty za zarządzanieŁączna wpłata za jeden miesiąc
Mieszkańcy nie będący Członkami Stowarzyszenia0 zł160 zł160 zł
Jeden
Członek Stowarzyszenia
50 zł110 zł160 zł
Dwóch
Członków Stowarzyszenia
100 zł60 zł160 zł
Trzech
Członków Stowarzyszenia
150 zł10 zł160 zł
Czterech
Członków Stowarzyszenia
200 zł0 zł200 zł
Pięciu
Członków Stowarzyszenia
250 zł0 zł250 zł