Cele stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia zostały szczegółowo opisane w jego statucie.

W dużym skrócie można jednak stwierdzić, że Stowarzyszenie powstało po to, by uzyskać prawo do zarządzania działką drogową 15/21, która jest częścią wspólną osiedla, reprezentować jej współwłaścicieli oraz zapewnić im możliwość ewentualnego dochodzenia swoich praw przed sądem. A żeby ułatwić zidentyfikowanie bardziej szczegółowego obszaru działania, przygotowaliśmy poniżej krótką listę, która opisuje co może robić Stowarzyszenie a o co sąsiedzi powinni zadbać we własnym zakresie, lub zlecić organom państwowym:

Za co odpowiada Stowarzyszenie?Za co NIE odpowiada Stowarzyszenie?
– czystość terenu wspólnego
– prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury wspólnej
– integrację mieszkańców osiedla
– realizację koniecznych inwestycji
– reprezentację prawną mieszkańców
– nieodebrane odpady mieszkańców
– własność prywatną pozostawioną na terenie części wspólnej
– rozwiazywanie konfliktów sąsiedzkich
– odbieranie zgłoszeń o zakłócaniu spokoju i ciszy nocnej
– stanowienie prawa na terenie osiedla