Powitanie

Mamy Stowarzyszenie!

Drodzy sąsiedzi – wspólnymi siłami stworzyliśmy Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Park Dworski. Dzięki temu uzyskaliśmy podmiot posiadający osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych, który może nas reprezentować i w naszym imieniu zawierać umowy, czego przez wiele lata nam brakowało. Otwiera to nie tylko nowe możliwości w obszarze korzystania z nowych usług, ale i pozwala na demokratyczne i zgodne z prawem podejmowanie decyzji dotyczących części wspólnej. Dziękujemy, że zdecydowaliście się na założenie Stowarzyszenia i przystąpienie do niego!

– Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Park Dworski